รีทัชรูปด้วยการเพิ่มแสงปรับแสงรูปภาพให้สวยงาม

รีทัชรูปด้วยการเพิ่มแสงปรับแสงรูปภาพให้สวยงาม

รีทัชรูปด้วยการเพิ่มแสงปรับแสงรูปภาพให้สวยงาม

การตกแต่งรูปภาพให้สวยงาม ด้วยการตกแต่งรีทัชเพิ่มแสง เพิ่มสีให้รูปภาพของคุณทำให้การรีทัชรูปสมบูรณ์แบบมากขึ้น ทำให้คุณได้รูปภาพที่สวยมากขึ้นตามความตั้งการของคุณ การปรับแสงและสีให้กับรูปเพิ่มความเนียนให้กับรูปภาพที่ถูกรีทัชการปรับแสงและสีที่เหมาะสมนั้นจะทำให้ภาพทั้งหมดออกมาดูกลมกลืนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งภาพ ดูไม่แตกแยกจากกันหรือไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีสีหรือแสงโดดออกมาแยกจากกัน

เริ่มหัดรีทัชรูปด้วยการปรับแสง

การเริ่มรีทัชแสงสีเราเริ่มหัดจากรูปขนาดเล็กก่อนก็ได้นำวัตถุจากรูปสองรูปมาวางให้เป็นรูปเดียวกันแล้วลองหัดปรับแสงและสีดูว่าแสง เข้ามาจากทางไหน เงาตกกระทบลงด้านไหนค่อยๆ ทำทีละรูปให้เงาตกกระทบลงฉากด้านหลังส่วนไหน แสงเข้าตรงด้านไหนของภาพ หลังจากนั้นค่อยดูภาพรวมทั้งหมดหลังรีทัชเสร็จแล้ว ให้ดูกลมกลืนทั้งหมด ภาพจะได้ดูกลมกลืนและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสวยงาม